גיט – סיכום הפקודות שלי

גיט הוא אחד כלי החובה של כל מפתח: מושגים בגיט: HEAD – מצביע לקומיט האחרון שנעשה במערכת. (לא משנה באיזה ענף) MASTER – הענף הראשי ORIGIN – המקור לקוד. ממנו בוצע הclone       פקודות: git init – יצירת סביבת גיט לוקלית חדשה. git clone  – יצירת העתק של סביבה קיימת למחשב הלוקלי. git […]