שגיאות PHP נפוצות

אחת השגיאות הנפוצות ביותר בעבודה עם PHP היא מחסור בזכרון: PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted הטעות נובעת מכך שהקוד טוען לזכרון יותר ממה שמוגדר לתהליך אחד בPHP. להלן טבלה שמתרגמת את המספרים בקוד השגיאה למשהו מובן יותר: PHP: Fatal Error: Allowed Memory Size of 8388608 Bytes Exhausted – 8 MB PHP: Fatal Error: […]