Drupal cron

Drupal cron

תהליכים אוטומטיים באתר הם הכרחיים לניקוי ועדכון שוטף של בסיס הנתונים. בדרופל אנחנו מגדירים את הcron ויכולים לשלוט בזמני הריצה שלו.

לפעמים ריצת הcron נתקעת ותוקעת הליכים אחרים. יש כמה שיטות להפסיק תהליך קרון שנתקע:

 • בעזרת drush:
  drush vdel cron_semaphore
  drush vdel cron_last
 • ישירות בבסיס הנתונים:
  DELETE FROM `variable` WHERE name = 'cron_semaphore';
  DELETE FROM `variable` WHERE name = 'cron_last';
 •  כאשר מותקן המודול Elysia Cron (שמאפשר שליטה מדויקת יותר על התהליכים שרצים), יש צורך להריץ את הפקודה הבאה:
  DELETE from elysia_cron where name='your_cron_process_name';

Drupal cron

תהליכים אוטומטיים באתר הם הכרחיים לניקוי ועדכון שוטף של בסיס הנתונים. בדרופל אנחנו מגדירים את הcron ויכולים לשלוט בזמני הריצה שלו. לפעמים ריצת הcron נתקעת

קרא עוד »
דילוג לתוכן