הנגשת האתר – כן או לא ומה זה בכלל

נושא הנגשת האתר הוא נושא לא פשוט שעורר סערה גדולה בקרב קבוצת בוני ומפתחי האתרים בארץ. אין אף אחד שחולק על הצורך להקל על בעלי המוגבלויות, אבל עיקר הטענות היא שבסופו של דבר, הרבה יותר יוצאים מופסדים מכל התהליך. והחקיקה לא חשבה על כל ההשלכות. בתחילה, נחקק חוק שדורש מכל אתר שנבנה החל משנה מסוימת […]