אתר לשימור ותיעוד לשונות היהודים ותרבויותיהם

המיזם מתעד בצילום ובהקלטה את תרבויות יהודי המזרח והמערב בלשונות האם שלהם, ומרכז אוצרות אלה באתר לטובת הציבור. שירים, בלדות וקינות, מדרשים, סיפורי עם ואגדות, סיפורים אישיים, משפחתיים וקהילתיים, מנהגים וטקסים, מידע היסטורי ועוד פתוחים לכל, והגישה ישירה, מהירה וללא תשלום. שפות ותרבויות יהודיות עשירות ומלאות עניין, שנמסרו בעל פה מדור לדור, נכחדות מן העולם עם פטירת דובריהן. על כן מטרות המיזם הן תיעוד מקיף ומהיר של דוברות ודוברים מכל רחבי הארץ והנגשת הצילומים וההקלטות לציבור.

דילוג לתוכן